ค้นหาชื่ออีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Mail@skru.ac.th)

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

มีปัญหา/ข้อสงสัย ในการเข้าใช้งานอีเมล์

ติดต่อสอบถามศูนย์คอมพิวเตอร์ :  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 310 , 311   :::   เบอร์โทรศัพท์ Voip 3000   :::   มือถือ 086-6972866

ค้นหาชื่ออีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เงื่อนไขในการค้นหา

คำค้น ให้ระบุเฉพาะ ชื่อ หรือ นามสกุล เท่านั้น !!! เป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

กรณี ไม่มีชื่อ-สกุล , ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ให้ติดต่องานการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 155 , เบอร์โทรศัพท์ Voip 1155 เพื่อให้ป้อนข้อมูลเข้าในระบบ

ระบุคำค้น »